Wat moet je weten voordat je kiest voor een bronboring?

Kwaliteit voor een eerlijke prijsPartner in het gehele bronboringproces

Met de race om woningen gasvrij te maken, neemt de populariteit van bodemwarmtepompen toe. Een warmtepomp met bodembron maakt gebruik van bodemwarmte om warmtevoorzieningen te realiseren. Een warmtepomp is daarmee een duurzaam alternatief voor gas.

Om de bodemwarmte in te zetten, zal er een bronboring moeten plaatsvinden, maar daar zitten wel een aantal regels aan verbonden. In deze blog lees je waarom je een bronboring moet aanmelden bij de gemeente en of er vergunningen nodig zijn voor de boring.

Bronboring melden vanwege interferentie

Sinds 2013 is het verplicht om de aanleg van een bodemwarmtepomp tot 70kW te melden bij de gemeente. Bodemenergiesystemen die voor die tijd zijn aangelegd, kunnen vrijwillig worden aangemeld. Het melden van een nieuwe bodemwarmtepomp lijkt wellicht onnodig, maar door het toenemende gebruik van bodemwarmtepompen is de kans op interferentie steeds groter. Als bodemenergiesystemen te dicht bij elkaar liggen daalt de efficiëntie van de warmtepomp. Door jouw bodemenergiesysteem aan te melden, weet je zeker dat er geen interferentie plaatsvindt met systemen die later worden aangelegd.

Installatie door gecertificeerd bedrijf

Een andere reden dat een bodemenergiesysteem moet worden gemeld is dat systemen alleen aangelegd mogen worden door een gecertificeerd bedrijf met gediplomeerde medewerkers. Om efficiënt gebruik van de bodemenergie te waarborgen, moet een bodemenergiesysteem op professionele wijze worden ontworpen, geplaatst en onderhouden. Een amateuristische bronboring en aanleg van bodemenergiesysteem kan daarnaast zeer negatieve effecten hebben op de omgeving en het milieu.

Verschillen per gemeente

De grond in Nederland is over het algemeen gunstig voor bronboringen. Toch zijn er verschillende regels per gemeente of provincie. Zo geldt er in gebieden waar grondwater wordt gewonnen een maximale diepte van 80 meter. Daarnaast kan de gemeente besluiten een stuk grond als interferentiegebied aan te wijzen. Dit gebeurt als men verwacht dat het gebied in de toekomst veel gebruikt gaat worden voor bodemenergie. Als je een bodemenergiesysteem wilt aanleggen in een interferentiegebied heb je een vergunning nodig.

De juiste partner

Er zijn dus aardig wat zaken om rekening mee te houden voordat een bronboring van start gaat: lokale regelgeving, interferentiegebieden, certificering, aanmeldplicht en mogelijk vergunningen. Kan je advies en hulp gebruiken bij dit uitzoekwerk? Geo4RNG is gespecialiseerd in bronboringen en staat altijd klaar om jou op professionele wijze te adviseren en te ondersteunen bij de aanleg van bodemenergiesystemen.

Ook interessant

Lees meer blogs